SLIDER

WELCOMENEWSLETTER

Pag-ibig

I was busy writing a case study for a friend for his Managerial Economics (I was doing him a favor) subject when a familiar song played on the television. The lyrics of the song says:

"Sana'y pag-ibig nalang ang isipin
nang bawat isa sa mundo.
Sana'y pag-ibig nalang ang isipin
Sana'y magkatotoo.
Sana'y laging magbigayan.
Sana'y laging magmahalan."

Somehow, I felt I had to stop with what I was doing and to write something about the song. I must say, it has really moved me. It was as if the singer was talking to me, eye-to-eye. The lyrics of the song were so nice and has a power of communicating it to its listeners. It is full of hope and wishes for mankind. It asks for more love and giving for the world. For this post, I will use my own country's language to express what I really feel.

Sana'y pag-ibig nalang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Diba, napakasayang mangarap ng mga bagay na magaganda? Isipin mo nalang kung ano ang mangyayari kung bukas, paggising mo, hindi mo na maririnig sa telebisyon ang sari-saring mukha ng karahasan sa mundo. Isipin mo nalang kung lahat ng mga isyus na nagdadala ng sakit sa mga tao ay biglang maglaho sa isang iglap? Isipin mo nalang kung paglabas mo sa bahay niyo, hindi mo makikita ang mga taong nag-aaway at hindi mo maririnig ang mga ingay nila. Isipin mo nalang kung bawa't-isa sa atin ay puno ng pagmamahal. Diba, napakasaya? Napakapangyarihan nga talaga ng pag-ibig. Kaya nitong ayusin lahat ng magugulo at kaya nitong magdulot ng pagbabago. Sana lahat tayo ay puno ng pag-ibig sa ating mga puso. Mas bubuti ang mga buhay natin at mas aayos ang lahat.

Sana'y laging magbigayan. Tayong lahat ay hindi nabubuhay sa mundo para sa ating mga sarili lamang. Binigyan tayo ng pagkakataong mabuhay upang ibahagi ang kabutihan sa mga taong nakapaligid sa atin. Lahat ng meron tayo ngayon ay bigay sa atin ng Diyos. Kailangan natin itong ibahagi sa mga taong nangangailangan nito upang mapatunayan natin sa Maykapal na lahat ng natatanggap natin ay hindi natin pinag-dadamot sa ibang tao. Mas sasaya ang buhay natin kung alam nating nakatulong tayo sa ibang tao. Ang tunay na pagkatao ay hindi nasusukat sa kung anong meron ka kundi sa kabutihang naibabahagi sa kapwa-tao.

Sana'y laging magmahalan. Ang saya ng buhay na puno ng pag-ibig at pagmamahalan. Napakasayang mabuhay kung alam mong marunong kang magmahal at alam mong maraming nagmamahal sa'yo. Alam mo ba yung pakiramdam na pag-gising mo sa umaga, nakangiti ka dahil ramdam na ramdam mo ang pag-ibig sa iyong puso? Alam mo ba yung pakiramdam na sobrang saya dahil sa mga taong mahal mo? Ang saya na dulot ng tunay na pagmamahal ay hindi mapapantayan ng ano mang bagay dito sa mundo.

Nawa'y naintindihan niyo ang nais kong ipahiwatig sa inyo. Pakinggan niyo ang kanta at hayaan niyong baguhin nito ang inyong pananaw sa buhay at pag-ibig.


Please include your blog site in your comments to this post. Thank you!

No comments

Post a Comment

Let's talk over a cup of coffee.

© The Coffee Chic • Theme by Maira G.